Bestel nu: ADR, ADN, RID en IMDG 2023! 

Software voor gevaarlijke stoffen!

Of het nu gaat over lucht- (ICAO TI), zee- (IMDG) of weg- (ADR) vervoer, opslag, productie, behandeling of zelfs afval, we hebben er een module voor die u helpt bij het produceren van informatie, vervoersdeclaraties, verzendetiketten of MSDS (formulieren).

Door de modulaire opbouw kunt u uw eigen software-oplossing samenstellen en online beheren. Altijd up- to-date. Wijzigingen in de wetgeving worden direct verwerkt.

De software is opgebouwd uit de volgende modules:

Basismodule: Deze module zorgt voor vastlegging van alle gegevens, zoals gebruikers en licentiegegevens. Het is het hart van uw programma. Deze basismodule heeft u altijd nodig en is vast onderdeel van de licentie.

Transportmodules: Elke onderstaande transportmodule kunt u naar eigen inzicht toevoegen aan uw licentie. Elke module bevat basisregelgeving, mogelijkheid tot maken van de benodigde vervoersdocumentatie met behulp van ingebouwde controlefuncties. Denk bijvoorbeeld aan segregatie, stuwage en vrijgestelde hoeveelhedenberekening et cetera.

De volgende transportmodules zijn verkrijgbaar: Weg en spoor(ADR/RID), Zee(IMDG), Lucht(ICAO-TI)

Handlingmodules:

Notoc    Met behulp van de wizard- en checkfunctie creëert u de notification to captain

Met deze module maakt, onderhoudt en publiceert u uw productbladen en CLP-labels en kunt u deze archiveren met versiecontrole

Support modules:

Documentarchief

Bedoeld voor het opslaan van alle geproduceerde vervoersdocumentatie.

Statistiek (alleen i.c.m documentarchief)

Deze module produceert alle statistische informatie betreffende uw zendingen. Hierbij kunt u denken aan Veiligheidsadviseur-rapportage en managementinformatie.

Eigen producten

Dit is een classificatiemodule waarbij u gevaarlijke stoffen-informatie koppelt aan uw eigen artikelnummers en/of productnamen. In plaats van UN-nummers kunt u hierdoor uw eigen artikelnummers en/of productnamen gebruiken in alle modules.

 

Remote server

Bevat diverse mogelijkheden om uw bestaande applicaties als WMS of ERP aan DGOffice te koppelen en zodoende automatisch vervoersdocumentatie te genereren op basis van orders.

DG Office CMYK

Klik hieronder voor een gratis demo (14 dagen). Daarna beslist u of u overgaat tot aanschaf.

Bekijk hier onze promotiefilm

Onze kennis maakt ’t verschil

google map

Inschrijven voor de nieuwsbrief